สอบถามข้อมูลโทร. 089-7825077,086-9074740

Login
slide

สถิติ

 

ปี 2555         
 
   

ปี 2554     

เหล่า ทบ.

12

คน

   

เหล่า ทบ.  

12

คน

เหล่า ทร.

15

คน

   

เหล่า ทร.    

  8

คน

เหล่า ทอ.

11

คน

   

เหล่า ทอ.    

  9

คน

เหล่า ตร.

11

คน

   

เหล่า ตร.   

11

คน

จากผู้เรียนทั้งหมด

60

คน

   

จากผู้เรียนทั้งหมด

60

คน

 

 

 

   

 

 

 

ปี 2553                       
ปี 2552       

เหล่า ทบ.

12

คน

   

เหล่า ทบ.

14

คน

เหล่า ทร.

  8

คน

   

เหล่า ทร.

 9

คน

เหล่า ทอ.

  9

คน

   

เหล่า ทอ.

11

คน

เหล่า ตร.

10

คน

   

เหล่า ตร.

 9

คน

จากผู้เรียนทั้งหมด

60

คน

   

จากผู้เรียนทั้งหมด

60

คน