สอบถามข้อมูลโทร. 089-7825077,086-9074740

Login
slide

หลักสูตรการเรียนปี 2559

 

 หลักสูตรเตรียมทหารช่วงปิดเทอม (เข้าค่าย)


 1) เข้าค่ายเดือนตุลาคม 59 (ต้นเดือน - ปลายเดือนตุลาคม 2559)

รับนักเรียน    : ม.4-6 เพื่อทบทวนเนื้อหา ม.3 - 4 และ ม.5 ที่ใช้สอบเข้าเตรียมทหาร
เนื้อหาวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ค่าเรียน

: 22,000 บาท (รวมค่าอาหาร 3 มื้อ ที่พัก, ซักรีด, นม, ชุดกีฬา, ตำราเรียน, 
พละ และ ศึกษาดูงาน

 

2) เข้าค่ายเดือนมีนาคม 2560  (ต้นเดือน - ปลายเดือนมีนาคม 2560) 

รับนักเรียน  

: ม.4 - 6 เพื่อทบทวนเนื้อหา ม.3 - ม.6 และตะลุยโจทย์สำหรับสอบเข้าเตรียมทหารโดยเฉพาะ
รับนักเรียน   
: ม.4, ม.5 เพื่อเรียนเนื้อหาวิชาในระดับ ม.4 เทอม 2 และ ม.5 เทอม 2
เนื้อหาวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกาา
ค่าเรียน


: 27,000 บาท (รวมค่าอาหาร 3 มื้อ ที่พัก, ซักรีด, นม, ชุดกีฬา, ตำราเรียน, 
พละ และ พาสอบวิชาการ 4 เหล่าทัพ

 

3) เข้าค่ายเดือนเมษายน 2560 (เมษายน - พฤษภาคม 2560)

รับนักเรียน  
: ม.1 ขึ้น ม.2  ม.2 ขึ้น ม.3 ม.3 ขึ้น ม.4
เนื้อหาวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ค่าเรียน


: 22,000 บาท (รวมค่าอาหาร 3 มื้อ ที่พัก, ซักรีด, นม, ชุดกีฬา, ตำราเรียน, 
พละ และ ศึกษาดูงาน

 หลักสูตรเตรียมทหารช่วงเปิดภาคเรียน (เรียนไป-กลับ)

 

1) หลักสูตรเทอม 1 (มิ.ย. – ก.ย. 2559) 

รับนักเรียน : ม.1 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.1)
รับนักเรียน : ม.2 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.2)
รับนักเรียน : ม.3 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.3)
รับนักเรียน : ม.4 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.4)   สรุปเนื้อหา เทอม 1
รับนักเรียน : ม.5 (เรียนเตรียมทหารระดับ ม.5)       พร้อมยกตัวอย่างโจทย์
รับนักเรียน : ม.6 (เรียนเตรียมทหารระดับ ม.6)       ที่ใช่สอบเข้าเตรียมทหาร
การเรียนวันเสาร์ : 09.00 – 16.00 น. (นักเรียน ม.1 – ม.6)
วิชาที่เรียน : คณิตสาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
การเรียนวันอาทิตย์  : 09.00 – 16.00 น. (นักเรียน ม.1 – ม.6)
วิชาที่เรียน : : คณิตสาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ค่าเรียน : 12,000 บาท

 

2) หลักสูตรเทอม 2 (พ.ย. 2559 – ก.พ. 2560)

รับนักเรียน : ม.1 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.1)
รับนักเรียน : ม.2 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.2)
รับนักเรียน : ม.3 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.3)
รับนักเรียน : ม.4 (เรียนเตรียมทหารระดับชั้น ม.4)   สรุปเนื้อหา เทอม 1
รับนักเรียน : ม.5 (เรียนเตรียมทหารระดับ ม.5)       พร้อมยกตัวอย่างโจทย์
รับนักเรียน : ม.6 (เรียนเตรียมทหารระดับ ม.6)       ที่ใช่สอบเข้าเตรียมทหาร
การเรียนวันเสาร์ : 09.00 – 16.00 น. (นักเรียน ม.1 – ม.6)
วิชาที่เรียน : คณิตสาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
การเรียนวันอาทิตย์  : 09.00 – 16.00 น. (นักเรียน ม.1 – ม.6)
วิชาที่เรียน : : คณิตสาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ค่าเรียน : 12,000 บาท