สอบถามข้อมูลโทร. 089-7825077,086-9074740

Login
slide

บุคลากรและคณาจารย์

 

  วิชาคณิตศาสตร์

       
    อ.มนัส  บุญลือชา วท.บ.คณิตศาสตร์ ( เกียรตินิยม ) (Master Teacher)
    ร.อ.อัดชา  ทานาค  วศ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร   รร.จปร.
 

 วิชาวิทยาศาตร์

       
    อ.วสันต์  ศรีเมือง วศ.ม.เครื่องกล
    อ.นฤมล  พงษ์พิริยะเดช วท.ม.เทคนิคการอาหาร
    ร.อ.สมัชญ  เสือทิม วศ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร  รร.จปร.
    อ.ปัญญา วิฉันเภท วทบ.ฟิสิกส์(เกียรตินิยม)
    อ.สุวัฒน์ ก่อสง่าลักษณ์ วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาัลัยขอนแก่น)
 

 วิชาภาษาอังกฤษ

       
    อ.สุกัญญา  ชูธรัตน์  ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
    อ.ณัฐนันท์  โคตุทา ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
    อ.เบญจมาภรณ์ ใจหาญ ศศ.ม.การสอนภาษาอังฤกษ ( เกียรตินิยม ) (Master Teacher)
 

 วิชาภาษาไทย, สังคม

       
    อ.วุธยา  สืบเทพ ศศ.ม.ภาษาไทย
    อ.จิณณพัตร์  โรจน์วงษ์ ศศ.ม.ภาษาไทย
    ร.อ.ชนะชัย  พิมพ์หิน วศ.บ.ไฟฟ้า  รร.นายเรือ
    ร.ท.วีนัส  ทานาค  ศศ.บ.บริหาร  รร.จปร.
 
 เทคนิคพิเศษและการวางแผนในการสอบ
       
    ร.อ.อัดชา  ทานาค วศ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร   รร.จปร.
    พ.ต.เสริมวิทย์  มรกต  วศ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร   รร.จปร.
    พ.ต.ปิยะดล  เกิดสุข  วท.บ.วิทยาการคอมฯ รร.จปร.
    ร.อ.สมัชญ  เสือทิม วศ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร  รร.จปร.
    ร.ต.อ.ประสิทธิ์  อุตรส  รัฐประสาสนศาสตร์  รร.นายร้อยตำรวจ
    ร.ต.อ.มงคล  แก้วโพธิ์ รัฐประสาสนศาสตร์  รร.นายร้อยตำรวจ
    ร.ท.วีนัส  ทานาค ศศ.บ.บริหาร  รร.จปร.
 
 นายทหารพี่เลี้ยง
       
    พ.ต.อัคชา  ทานาค  
    ร.อ.สุรศักดิ์  นนท์ทะพรหม  
    ร.อ.ศราวุฒิ  ชัยวิเศษ  
    ร.อ.ยุทธภูมิ  จันทรา  
       
เตรียมทหารโคราช,รร.นายร้อยพระจอมเกล้า,รร.นายเรือ,รร.นายเรืออากาศ,รร.นายร้อยตำรวจ,กวดวิชาเตรียมทหารโคราช,กวดวิชาโคราช, เตรียมทหารโคราช,เรียนกวดวิชาเตรียมทหารโคราช,รร.เตรียมทหารโคราช,กวดวิชาโคราช,รร.เตรียมทหาร โคราช,CADET GROUP

ที่พักโคราช

เตรียมทหารโคราช

รร.นายร้อยพระจอมเกล้า

รร.นายเรือ

รร.นายเรืออากาศ

รร.นายร้อยตำรวจ

กวดวิชาเตรียมทหารโคราช

กวดวิชาโคราช

เตรียมทหารโคราช

เรียนกวดวิชาเตรียมทหารโคราช

รร.เตรียมทหารโคราช

กวดวิชาโคราช

กวดวิชาทหารโคราช

กวดวิชาทหารร้อยเอ็ด

CADET GROUP