สอบถามข้อมูลโทร. 089-7825077,086-9074740

Login
slide

ความเป็นมา

       ในการสอบแข่งขันเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารและเรียนต่อที่ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รร.นายเรือ รร.นายเรืออากาศ รร.นายร้อยตำรวจ ปัจจุบันเป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงมาก โดยส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่อง ยากที่จะได้เข้าเรียนใน รร.เตรียมทหาร แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้หากมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียน โดยตรงแล้วเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการทำข้อสอบ รวมถึงการ วางแผนที่ดีและเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมกับ CÄDET GROUP จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของผู้ที่จะสอบเข้า รร.เตรียมทหาร

 

"เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" 

ประธานที่ปรึกษา
พ.อ.พิเศษ นิรัตติศัย จุลภาค

 

ควบคุมและบริหารโดย พันตรี อัดชา    ทานาค

เตรียมทหารโคราช,รร.นายร้อยพระจอมเกล้า,รร.นายเรือ,รร.นายเรืออากาศ,รร.นายร้อยตำรวจ,กวดวิชาเตรียมทหารโคราช,กวดวิชาโคราช, เตรียมทหารโคราช,เรียนกวดวิชาเตรียมทหารโคราช,รร.เตรียมทหารโคราช,กวดวิชาโคราช,รร.เตรียมทหาร โคราช,CADET GROUP

ที่พักโคราช

เตรียมทหารโคราช

รร.นายร้อยพระจอมเกล้า

รร.นายเรือ

รร.นายเรืออากาศ

รร.นายร้อยตำรวจ

กวดวิชาเตรียมทหารโคราช

กวดวิชาโคราช

เตรียมทหารโคราช

เรียนกวดวิชาเตรียมทหารโคราช

รร.เตรียมทหารโคราช

กวดวิชาโคราช

รร.เตรียมทหาร โคราช

เตรียมทหารร้อยเอ็ด

CADET GROUP